Arbete VHF-mast av SA6CBY/Nils Jul 12 2019, 16:05 Kommentarer: 0 

VHF-mast med låda
Igår och idag har det skett arbete med att få VHF-masten åter i körbart skick. Kontakt till rotorn har monterats och rotorn har mätts upp, dock är den inte provkörd ännu.
Masten har förberetts för att det ska kunna gå att hänga på en låda med utrustning i när man vill köra masten. Se bild.
Det som deltaget i arbetet är SM6IQD, SM6NZB och undertecknad

73 de SA6CBY