CQ WW SSB från klubbstugan av SA6CBY/Nils Nov 06 2022, 11:24 Kommentarer: 0 

QSO-karta CQ WW SSB

10m-bandet börjar öppna upp

Många QSO mot NA på 15m

40m yagin ger många kontakter
Under CQ WW SSB aktiverade SM6JWR, SM6MIS, SA6BGR och SA6CBY klubbstationen i huvudsak under dagtid. Även om inte konditionerna var på topp märktes det att vi går åt rätt håll i solfläckscykeln. 10m gav en del QSO även om de i huvudsak var i sydlig riktning och 15m öppnade riktigt bra mot USA. Vår yagi på 40m gav som vanligt många kontakter fast vi i huvudsak använde den på dagtid.