Årsavgift SK6AW av SM6MIS/Sten Mar 05 2021, 13:05 Kommentarer: 0 
Hej

Påminnelse till de som ännu ej betalat in årsavgiften (450:-)
för medlemsskap i SK6AW för 2021.

vänligen inbetalas till Plusgiro konto: 89 55 91 - 6

73 de Sten /SM6MIS
kassör
SK6AW