forts arbetsdag 28 aug av SM6MIS/Sten Aug 28 2021, 21:20 Kommentarer: 0 

JWR borrar i maströret ovanför rotorn

JWR fortsätter att använda borrmaskinen

JWR jobbar med maströren, övriga utför "mark"arbeten

Stilstudie av JWR i arbete
mera bilder