Server maintenance, this Sunday av SM6U/Rickard Dec 01 2013, 01:01 Kommentarer: 1 
Under söndagen kommer SK6AW.NET inte att vara tillgänglig fullt ut. Oklart vilken tid detta hinns med, men 1-2 timmar (möjligen flera korta avbrott) mellan 11-20.